"ברוכים הנכנסים לאתר "טקסים

עיקרו של אתר "טקסים": הושטת סיוע בארגון של טקסים ושל אירועים. את האתר מנהלים שני מקצוענים בתחום שהתמחותם: ארגון אירועים והפקתם, כתיבת דברי הקשר וההנחיה עצמה. אנו מסתמכים על ניסיוננו רב-השנים בתחום ובאירועים לסוגיהם השונים. אפשר, כמובן, להזמין כל אחד מאתנו בתחומו להפיק את האירוע ולהנחותו, אך אם אתם מבקשים לארגן את האירוע בכוחות עצמכם ולהנחותו בעצמכם מעל הבימה, תקבלו מאתנו דברי קשר מנוסחים, מוכנים ומנוקדים, כולל המלצה לקטעי קריאה ככל שיידרשו.

בטופס שתמצאו על המסך תשאלו שאלות הבהרה בדבר מהות הטקס או האירוע ובהתאם לתשובותיכם ננסח את דברי הקשר. דברי הקשר נמסרים בתשלום, אך הוא תשלום מזערי לעומת הזמן שתשקיעו אם תרצו לנסח בעצמכם ולהתחבט בשאלות כגון: את מי להזכיר בשמו? מה סדר ה"מכובדים"? אלו קטעי קריאה מתאימים לאירוע? איך פותחים ואיך נועלים אירוע? ועוד.

לעומת החלק הזה של האתר, שאר המדורים ב"טקסים" הם מדורי תוכן הניתנים חינם, להשכלתכם, להנאתכם ולהנאתנו. בעתיד יתוספו מדורים, אף הם מדורי תוכן, ותוכלו להיכנס אליהם בחנם. לפי שעה יש שני מדורים כאלה. האחד: "דבריהם האחרונים" ובו נוסיף בכל יום לפחות פריט אחד. המדור (מעין שילוב בין טריוויה לבין לכסיקון) מביא דברים שאמרו אנשים ונשים טרם מותם, או שנכתבו על מצבתם או הוזכרו בצוואתם. במשך הזמן נמיין את הנזכרים במדור לפי נושאים ואף נוסיף מלים אחרונות של דמויות ספרותיות או קולנועיות, מלים אחרונות ידועות מתוך ספרים קלאסיים או שירים ידועים וכדומה. כדאי לגלוש למדור הזה שבאתר בכל יום ויום, כי בכל יום ויום הוא יעודכן.

המדור האחר הוא "העצה היומית" (לא תמיד "עצה" במלוא מובן המלה, אלא פרטים שכדאי לדעת, הגיג או שיר הקשור לנושא). העצה היומית ניתנת בתחום הקריינות, ההנחיה, הניסוח, ההגברה, התאורה, ההפקה, הבימוי, האבזרים וכדומה. אלה "טיפים" למי שמבקש להיות קריין (או מבקש להנחות אירוע חד-פעמי), שדר או מנחה. עם הזמן הם יתגבשו לכלל תורה שלמה בתחום הרחב הזה.

בכל יום "עצה" אחת, וכמובן אפשר לצפות ו"לדפדף" בעצות שיצטברו בחלוף הימים.

לשירותכם - יהודה סימן-טוב ודן כנר

02-5353818 דן כנר

03-5323216 יהודה סימן טוב
© כל הזכויות שמורות