:לפי נושאים

קריינות

מיהו קריין?
קריין הוא מי שפונה אל קהל ברדיו או בטלוויזיה, באמצעי הפצה מקוון או במעגל סגור, בווידיאו או באודיו, או בהגברה אלקטרונית, כמו באולם או בתאטרון.
הקריין מתווך, בתקשורתו האנושית, בין האירועים היום-יומיים לבין המאזין-הצופה, ומשפיע בניסוחיו על תפישתו את האירועים המקומיים והעולמיים.חזרה
© כל הזכויות שמורות