:לפי נושאים

קריינות

החיים והמוות [ביד] בלשון הקריין (2)
קריינית בחדשות הכלכלה דיווחה, כי הרבית תופחת (על משקל: צורחת). יש להניח, שאנשי כספים ועסקים, המאזינים באוזניים כרויות ושוקקות למהדורת הכלכלה, מיהרו להסיק מסקנות מעשיות (נתנו הוראות למשוך כספם, או דווקא להשקיעו, או לקנות מניות וכדומה). בתום המהדורה התברר לקריינית, שלא רק שהרִבית אינה תופחת, אלא ההפך מזה: היא תופחת (על משקל: תופרט)...חזרה
© כל הזכויות שמורות