:לפי נושאים

ניסוח

תיקו
בשידורי הספורט מרבים לשמוע את המלה ''תיקו'' (תכופות, למרבה הצער, בטעות בניקוד: בחיריק תחת התו ובחולם מעל הוו, במקום בצירה מתחת לתו ובשורוק בוו). במונדיאל, לאחר תיקו, הייתה הארכה במשחק, ואם גם אז המשחק לא הוכרע ב''שער זהב'', הוא הוכרע בבעיטות ממרחק אחד עשר מטרים, מן ''הנקודה הלבנה''.
על סמך הנאמר בספר ''מלאכי'', פרק ג', פסוק כ''ג: ''הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא'', ועל סמך הנאמר ב''פסיקתא רבתי'', ש''שלושה ימים קודם שיבוא המשיח בא אליהו ועומד על הרי ישראל ובוכה'', אמרו שבאותם שלושה ימים, ומכל מקום, בבוא אליהו, הוא ישיב על כל הקושיות שנבצר מאתנו להכריע בהן. על כן נאמר בתלמוד על עניינים סתומים: ''יהא מונח עד שיבוא אליהו''. ובא המדרש העממי ולקח את המלה: ''תיקו'', שהיא קיצור של ''תיקום'' (=תקום''), היינו: ''תעמוד'' בארמית, שבאה לסמן בעיה שאין לה פתרון, או סתירה שאין ליישבה ותוסיף לעמוד בלא פתרון גם להבא, - ועשה אותה לראשי תיבות: ''תשבי יתרץ קושיות ובעיות'' = ''תיקו''.חזרה
© כל הזכויות שמורות