:לפי נושאים

מושגים

''לַפְּסוּס''
טֶקסט יש להעביר למאזין בצורה משכנעת ומוּבֶנֶת. אין די בקריאה נטולת גמגומים וּמִכְשולים (''לַפְּסוּסִים'', כִּשְׁלֵי לשון, lapse). אם הרעיון אינו בהיר במוחך, גם לא תעבירוֹ בבהירות לשומע. דבר כאילו בן שיחך נוכח בתא הקריין. השתמש בידיך ובגופך כמו בשיחה רגילה. זה יבהיר ויעצים את המסר. עם זאת, אל תגזים במחוות, במימיקות ובִתְנוּעוֹת.
אשר לכשלי הלשון, ה''לפסוסים'': הם מתארעים מסיבות שונות, אבל תכופות – כשהדעת מוסחת מהטקסט הכתוב. למשל, כשתוך כדי קריאה אתה תוהה, אם ביטאת מילה מסוימת כהלכה. עוד אתה תוהה על כך, ואתה נכשל במלים אחרות בטקסט שאתה ממשיך להשמיע בפיך.חזרה
© כל הזכויות שמורות