:לפי נושאים

הנחיה

עצה למרצה
בקורס לתורת הנאום אמר המרצה לתלמיד לא-מבריק-במיוחד: ''כשתלמיד מגיע מוכן לנאום, אני נוהג לומר לו לזרוק את שני הדפים הראשונים של ההרצאה ולהתחיל מיד בדף השלישי. לך אני מייעץ לזרוק את ארבעת הדפים הראשונים''. ענה התלמיד: ''אבל אין לי יותר משלושה דפים!''. על כך הגיב המורה: ''כנראה שאתה משעמם עוד לפני שהתחלת''.חזרה
© כל הזכויות שמורות