:לפי נושאים

קריינות

צרידות (4)
יש הנוהגים לתמוך בשפופרת הטלפון, בעת השיחה, בין הראש לכתף, וכך לפנות את הידיים לפעולות אחרות. אך יש לכך מחיר: צרידות, כי שרירי הגרון נמתחים, ואף הנשימה אינה חלקה. יש להחזיק את הראש במצב זקוף.חזרה
© כל הזכויות שמורות