בתי ספר מוסדות חינוך
דברי קישור והנחיה לאירוע שלכם.
אתם תכתבו את סוג האירוע ותקבלו דברי הנחיה כתובים ברמה גבוהה איכותית ומנוקדים
מהידע והנסיון של שני אנשי מקצוע מהשורה הראשונה
דן כנר ויהודה סימן טוב

סוג מוסד חינוכי שם בית ספר
סוג הארוע אחר
מיקום הארוע תאריך האירוע
שם אחראי/ת תפקיד
טלפון פקס
טל נייד דואר אלקטרוני
מהות הטקס (תאור קצר)
כתבו את סדר הארועים במילים שלכם (ציינו הרחבה מבוקשת בסוגריים)
הערות נוספות

© כל הזכויות שמורות